Aktualności

Kaziuki 2018

KAZIUKI 2018 Niedziela 18 marca Zapraszamy w godzinach od 11.00 do 16.00 W programie między innymi: godz. 11.00 – 16.00 Strefa dla dzieci (namiot przy…
Barbara Kołodziejska

Barbara Kołodziejska

Z głębokim żalem informujemy o odejściu pani dr Barbary Kołodziejskiej – wieloletniej Dyrektor Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli. Barbara Kołodziejska urodziła się 15 października 1932 roku w Poznaniu. Po ukończeniu studiów etnograficznych na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza (1955) rozpoczęła pracę naukową w Pracowni Etnograficznej Instytutu Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. W 1958 roku podjęła pracę w Muzeum Okręgowym w Zielonej Górze.  Inicjowała i realizowała badania etnograficzne nad kulturą ludową obszaru Ziemi Lubuskiej. W roku 1971 Barbara Kołodziejska przedstawiła dysertację doktorską i uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie etnografii na Uniwersytecie w Poznaniu. Jej działalność badawcza zaowocowała zgromadzeniem bogatych materiałów terenowych i rozbudowaniem muzealnej kolekcji etnograficznej. Wynikiem konsekwentnie realizowanego przez B. Kołodziejską programu  badań naukowych i gromadzenia zabytków kultury ludowej z terenu województwa zielonogórskiego, było rozbudowanie struktury organizacyjnej Muzeum Okręgowego w Zielonej Górze. B. Kołodziejska w latach 1982-1998 sprawowała funkcję dyrektora Muzeum Etnograficznego.  Od 1992 r. była pracownikiem naukowym Wyższej Szkoły Pedagogicznej - Uniwersytetu Zielonogórskiego, promotorem prac z  dziedziny kultury ludowej. W swoim dorobku posiada wiele publikacji  naukowych (Rzemiosło garncarskie w Zielonogórskiem, Poznań- Warszawa, 1973; Przemiany kultury ludowej w Zielonogórskiem, Zielona Góra, 1996; artykuły specjalistyczne w czasopiśmiennictwie muzealnym i naukowym „Zielonogórskie Zeszyty Muzealne”, „Rocznik Lubuski”, „Polska Sztuka Ludowa”, „Acta Scansenologica”), szereg pozycji o charakterze popularyzującym zagadnienia dziedzictwa kulturowego regionu, ludowej twórczości artystycznej oraz wydawnictwa prezentujące dokonania Muzeum Etnograficznego – informatory,  katalogi zbiorów i muzealnych wystaw. Po przejściu na emeryturę w 1998 roku kontynuowała działalność w dziedzinie muzealnictwa, w zakresie ruchu folklorystycznego - zachowania, ochrony i popularyzacji dziedzictwa kulturowego Ziemi Lubuskiej. Współpracowała z regionalnymi instytucjami kultury (Muzeum Etnograficznym, przewodniczyła Radzie Programowej Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze, pełniła funkcję wiceprezesa Lubuskiego Stowarzyszenia Promocji Kultury „Pro Arte”), sprawowała funkcję społecznego konsultanta ds. folkloru w województwie zielonogórskim, aktywnie wspierała działania na rzecz ochrony dziedzictwa Górali Czadeckich, zachowania folkloru Regionu Kozła i zachodniej Wielkopolski (konsultowała Regionalny Zespół Pieśni i Tańca im. Tomka Spychały z Dąbrówki Wielkopolskiej, Zespół Regionalny „Wesele Przyrostyńskie” z Przyprostyni koło Zbąszynia, Lubuski Zespół Pieśni i Tańca). Była członkiem Lubuskiego Towarzystwa Naukowego (od 1964), Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (1970), Stowarzyszenia Przyjaciół Wsi Ochla (2002). Od 1984 r. była stałym członkiem Rady Artystycznej Międzynarodowych Festiwali  Folkloru (CIOFF). 8 grudnia 2015 roku Barbara Kołodziejska została odznaczona medalem im. Teodory i Izydora Gulgowskich zasłużonym dla muzealnictwa skansenowskiego.

Pogrzeb odbędzie się 17 marca o godzinie 11.30 na Cmentarzu Komunalnym w Zielonej Górze przy ulicy Wrocławskiej (stary cmentarz)

Edukacja

Wokół pisanki i palmy – lekcje muzealne

Od początku marca do początku kwietnia br. zapraszamy na lekcje muzealne  pn. „Wokół pisanki i palmy wielkanocnej.”  Lekcje łączą przekaz wiedzy o polskich tradycjach wielkanocnych z praktycznym zgłębianiem tajników zdobienia…